10 intressanta fakta från Cancerfondsrapporten 2017

En av de stora fördelarna med mitt jobb är att jag får läsa en massa intressanta rapporter, på arbetstid med lön. Helt magiskt för någon som tidigare läst allt på sin fritid. Nu när jag är i full gång med att skriva min konferensartikel behövde jag lite dagsfärsk data på svensk cancervård. Efter exjobbet vet jag precis vart jag ska leta för dågick jag igenom flertalet Cancerfondsrapporter. Uppenbart så är det Cancerfonden som ligger bakom dessa rapporter som är sprängfyllda med matnyttig och lättilgänglig information om cancer.
Cancerfonden startades 1951 och drivs helt ideellt utan statlig finansiering och jobbar aktivt med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. De är en insamlingsorganisation som kämpar för att förbättra cancervården med syftet att fler ska överleva en cancerdiagnos. Det är beundransvärt med alla dessa ideella fonder och förbund som kämpar för att förbättra vården tycker jag. Jag har länge funderat på att börja skänka pengar till både cancerfonden och psoriasisförbundet. Kanske det är dags att göra det nu när jag faktiskt inte lever på lånade pengar. 
Nu i april så kom Cancerfondsrapporten för 2017 ut och jag tänkte dela med mig av lite fakta om cancer som finns att läsa i rapporten.
  • I Cancerregistret (Sverige) år 2015 fanns 65 008 st "nya" cancerfall (tumörer) hos 61 100 personer och 22422 personer dog av cancersjukdom. Ca 50 000 personer diagnostiserades med cancer första gången.
  • Cancer är vanligare hos män än hos kvinnor.
  • År 2037 beräknas antalet nya cancerfall vara ca 100 000 per år.
  • Med förändrad livsstil som att sluta röka, äta bättre, sola mindre och motionera mer tror man att en tredjedel av cancerdiganoserna skulle kunna förebyggas.
  • Prostatacancer, bröstcancer och hudcancer är de vanligaste cancerdiagnoserna. Insjuknandet i hudcancer, bröstcancer och lungcancer ökar mest.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år.
  • Lungcancer är den mest dödliga cancersjukdomen då de flesta cancerfall upptäcks för sent. Vanliga symptom är hosta, trötthet, andfåddhet, orkeslöshet och smärta i bröstkorgen.
  • Överlevnaden efter att ha drabbats av cancer är efter 5 år 71% för kvinnor 72,5% för män, efter 10 år 65,7% respektive 65,2%.
  • Generellt skiljer sig livslängd och hälsa mellan socioekonomiska grupper i Sverige. Tillhör man de grupper som har låg inkomst- och utbildning är hälsan sämre och man lever kortare. I denna grupp är även rökning vanligare varför denna grupp är överrepresenterad och risken är dubbelt så stor att drabbas av lungcancer. Även tjock- och ändtarmscancer hos män och tjocktarmscancer hos kvinnor är vanligare i denna grupp. För högutbildade är det istället vanligare att drabbas av prostatacancer, hudcancer och bröstcancer.
  • En sak man kanske inte tänker på är de bieffekter man kan få efter cancerbehandling. Vanliga bieffekter är hormonrubbningar efter användning av könshormonsblockerande preparat, urin- och avföringsinkontinens vid behandling i nedre bäckenregionen, tarmvred vid behandling i buken, infertilitet och utmattning.
[KÄLLA: Tabell från Cancerfondsrapporten 2017 s.13]
Hela Cancerfondsrapporten för 2017 finns att läsa här.
/\/\
Cancerfonden - Cancervården - Doktorand - Forskning - Universitetet