Första artikeln inskickad!

Då var det gjort. Artikeln är inskickad och färdigskriven! Nu kan jag titulera mig forskare på riktigt och även artikelförfattare. Artikeln handlar om undanträngnings effekter i cancervården och såklart kommer jag dela med mig av den till er när den är publicerad och klar!
/\/\
Artikel - Cancervården - Doktorand - Forskning - Undanträngnings effekt - Universitetet
Nilsson / Holgersson

Duktig tjej!!♡