Samarbete och konflikter med Medlingscentrum

För ett par veckor var jag anmäld  till ett event som Sveriges Ingenjörer anordnat (obs inget samarbete). Jobbet kom i mellan så tyvärr hann jag inte gå dit. Som tur var fanns föresläningen inspelad och uppladdad på youtube. Som lunchpaus tittade jag på föreläsningen en dag när jag satt hemma och jobbade. 
 
Föredraget Samarbete och Konflikter (youtube länk) gavs av Oskar Palmfelt från Medlingscentrum, och tar upp hur vi lättare kan kommunicera och samarbeta på vår arbetsplats. Även om föredraget var intressant hade det varit mer intressant med mer arbetsplatsanknutna exempel. Föreläsaren hade ett par exempel som "crossroads i Sagan om ringen" och andra exempel tagna från andra situationer vilket enligt mig inte gör sig så bra som exempel i den här typen av föredrag. Vill man ha full förståelse är konkreta exempel lättare att ta till sig. Jag tänkte dela med mig av några lärdomar från föreläsningen.
 
Samarbete & Konflikter

Ha tankesättet: Win-win - Det du gör ska tilfredställa både dina och gruppens behov. Tänk på kollektivet. Även om det tar lite mer tankekraft att hitta lösningar som gynnar fler kommer det vara värt det i slutändan.

 

Ta tag i konflikten tidigt: Ingen tjänar på att låta konlikten gro. Ta tag i den i tid för att inte behöva lägga onödiga resurser på att hantera det som händer runt omkring en sådan konflikt.

 

Perspektivmedvetenhet: Var medveten om öppen för att det finns olika perspektiv. Försök sätta dig in i den andras situation eller perspektiv för att förstå och på så sätt mötas på mitten.

 

Hitta verktyg för att lösa konflikter: Som chef är det bra att ha ett par konfliktlösningsverktyg med sig för att snabbt kunna lösa situationer men även att kunna hämta hjälp utifrån tex från företagshälsovård eller andra externa aktörer.

 

450 000 personer har blivit utsatta för mobbing eller trakasserier på jobbet
10 000 personer är varje år sjukskrivna pga jobbrelaterade konflikter
100 personer per år tar sitt liv på grund av mobbing 

 
Ohyggliga siffror. Det är nog säkert att påstå att ingen vill bli del av eller bidra till den statistiken. Därför behöver alla hjälpas åt att säkra en god arbetsmiljö. Allt börjar med oss som individer!
 
All information i inlägget är från Medlingscentrum
 
/\/\
Konflikthantering - Sveriges Ingenjörer