Ted talk: Det stöd studenter behöver för att ta sig igenom motgångar

Det finns många exempel på att man inte längre behöver komma från en traditionell akademikerbakgrund för att plugga på universitetet. Idag blandas studenter från olika bakgrund och samhällsklasser inom högre utbildning. Trots det är det få lärare som uppmärksammar denna nya grupp av studenter och faktumet att deras behov kan skilja sig från andra gruppers. Förutsättningarna skulle kunna tyda på att dessa studenter skulle vara mindre studiemotiverade och sakna akademisk mognad. Grunderna till dessa åsikter är obefogade och det finns till och med forskare som hävdar att det kan vara en fördel att komma "nerifrån och jobba sig upp". 
  
Anindya Kundu är forskare inom sociologi på NYU. I sitt Ted Talk, The boost students need to overcome obstacles fritt översatt tillDen hjälp studenter behöver för att ta sig igenom motgångar, berättar han om studenter som trots sina svårigheter tagit sig igenom universitetsstudier. (Klippet är 07:05 kort så se det gärna i sin helhet nedan)
 
Orsaken eller snarare möjliggöraren är:
  • Grit - uthållighet och passion för långsiktiga mål 
  • Agency - förmågan att överkomma motgångar och ta sig fram utifrån egna förutsättningar
Skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas är att försöka, hålla i och vilja. Är man en talker eller en doer? Alla har möjligheten men inte alla tar den när den ges. Personer med hög agency jobbar hårt och beslutsamt för att ta sig fram i livet oavsett vad som ställer sig i vägen. Personer som möter motgångar men fortsätter att kämpa och beslutar sig för att lyckas har större chanser att i slutändan uppnå sina mål. Det visar Kundus studenter bra exempel på.
 
Kundu lägger till ytterligare en framgångsfaktor:
  • Stöd - sociala skyddsnät som kan lyfta upp och stötta vid behov
 "I know that feeling of being an outsider in your own community" - Anindya Kundu
 
Av egen erfarenhet påpekar Kundu att det inte alltid är enkelt att fortsätta när man stöter på motgångar. För att orka fortsätta underlättar det att ha personer i ens närhet som kan ge en liten puff för att hålla personen på banan. Personer från brokiga bakgrunder har inte alltid detta stöd hemifrån som många av oss tar för givet. Han ser det därför som sin roll att stötta och följa dessa studenter även efter att de slutat hos honom. Det är få lärare som är så dedikerade mot sina studenter att de skulle göra något sådant.
 
Känslan av igenkännade och samhörighet är en stark drivkraft bakom att vilja stötta andra som är i samma sits som man själv varit. Att få ge tillbaka. Dessutom tror jag att det är lättare att komma nära personer som är lika en själv. Många av mina närmsta vänner har också kämpat hårt för att nå sina mål vilket givit oss ett speciellt band. Vi har stöttat varandra genom alla möjliga svåra tider. Något i alla fall jag är väldigt tacksam för. För jag kan inte sticka under stolen med att jag haft det svårt under mina ingenjörsstudier. Vänner och familj var det en otrolig tillgång som hejarklack. Med outtömlig energi fick jag ständigt höra "Du tar den nästa gång" när jag kuggat en tenta eller pratade om att söka jobb och hoppa av.
 
Jag tror verkligen på tanken om att stötta personer i sin närhet. Alla behöver stöd ibland och lärare har en speciell roll här med möjlighet att se och stötta lite extra under studietiden. Jag tror många fler, framförallt tjejer, skulle kunna ta sig igenom sina studier om man bara fick en push i rätt riktning och någon som verkligen tror på att man kan lyckas. Under min studietid har jag verkligen stärkt min Agency och nu kan jag ge tillbaka i min roll som lärare.
 
Med risk för att avsluta klyschigt vill jag ändå säga att jag tror på Circle of support!
 
 
 
/\/\
Lärande - Lärare - Student - TED talk